You are here:  / Inne / Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

Kłopoty z ubezpieczeniami OC?

W przypadku korporacji, które w swojej aktywności korzystają z wielu samochodów, koniecznym jest oddelegowanie do obsługi transportu jednej lub ewentualnie więcej osób, które będą się wyłącznie tym zajmowały. Prócz zatrudnienia pracowników, zakup środków transportu to nadzwyczaj znaczący wydatek dla korporacji. Z reguły, wozy są zdobywane na zadłużenie, a jego spłata, duże raty, mogą być przyczyną odmowy przyznania firmie innych potrzebnych do działalności kredytów – np. kredytu inwestycyjnego. Inaczej, jednostka gospodarcza nie będzie mogła się rozbudować, czy zakupić niezbędnej linii produkcyjnej, dopóki nie spłaci kredytu samochodowego. Poprawnym rozwiązaniem problemu jest wynajem aut transportico.pl, bo nie musimy inwestować własnych środków pieniężnych w nowych autach, a oraz tak możemy je posiadać. Im więcej aut firma pożyczy, wynajmie, tym poprawniejszą umowę ma okazję wynegocjować. Wolno wypożyczyć nawet auta specjalnie pod potrzeby korporacji, pozostawić cały transport pod zarządem wypożyczalni, która sprawując nad nim opiekę, pozwoli wykorzystać transport jak w najwyższym stopniu oszczędnie i racjonalnie. A firma, zamiast spłacania zadłużenia, raz na miesiąc otrzyma fakturę za usługi firmy wynajmującej wozy, zgodnie z podpisaną umową. Patrząc jak wyglądał rynek korporacji wypożyczających auta kilkanaście lat temu oraz porównując go do rynku dzisiejszego, zauważamy jak gigantyczne zmiany zaszły na tym polu. Dawne wypożyczalnie samochodów, to były zwłaszcza przedstawicielstwa zachodnich sieci komunikacyjnych, zlokalizowane przede wszystkim w hotelach ogromnej kategorii, bo ze względu na ceny, samochody wypożyczane były w większości przez zagranicznych gości. Wynajem samochodu za tysiąc złotych na dzień było dla znacznej większości Polaków sumą zanadto wysoką. Dużo wypożyczalni dodatkowo pobierało kaucję za pożyczony samochód.

źródło: http://obzz.pl